Vorder geld terug uit 2006/2007 via het WGA belasting formulier!

De belastingrechter in Haarlem heeft op 6 mei 2008 bepaald dat een door de werkgever op het nettoloon van de werknemer ingehouden WGA-premie aangemerkt moet worden als negatief loon! Dit levert u per jaar tientallen en misschien wel honderden euro’s op!

Wie heeft recht op dit belastingvoordeel?

Alle werknemers bij wie de werkgever een gedeelte van de WGA-premie op het netto loon van de werknemer heeft ingehouden. In totaal is dit naar schatting bij ongeveer 4 miljoen werknemers gebeurd, dus de kans is groot dat ook u hiervoor in aanmerking komt!

Hoe groot is het belastingvoordeel?

De hoogte van de WGA-premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten) is afhankelijk van het verzuim binnen uw bedrijf en kan variëren van 0,3 tot wel 2,6 procent over uw salaris. Dit kan dus oplopen tot honderden euro’s premie (per jaar!) waarover u nu alsnog 33,65% tot 52% belastinggeld terug kunt vragen (afhankelijk van ingediende aangifte)

Hoe kan ik zien hoeveel premie er bij mij is ingehouden?

Indien de werkgever een gedeelte van de premie op u heeft verhaald dan staat dit op uw loonstroken 2006 en 2007. Meestal heeft het als omschrijving ‘gedifferentieerde WGA-premie’. Twijfelt u of het op uw loonstrook staat, vraag het dan even na bij uw werkgever.

Hoe vraag ik het belastingvoordeel aan?

Wij hebben voor u de brieven opgesteld die u naar de belastingdienst moet sturen om in aanmerking te komen voor de belastingteruggave.

Vraag de juiste WGA belasting formulieren direct aan, klik hier. U heeft nog slechts tot eind 2008!