Werkviahuis.nl toevoegen aan lijst van veilige afzenders!

Heb je problemen bij het ontvangen van emailberichten van Werkviahuis.nl?

Service- en softwareproviders hebben anti-spamfilters geïmplementeerd om het toenemende aantal spam berichten tegen te gaan. Een groot aantal betrouwbare email berichten wordt echter geïdentificeerd als spam en wordt zo niet bezorgd in je Inbox/Postvak IN. Deze email berichten worden geblokkeerd, in spam- of bulkmappen geplaatst of automatisch verwijderd. Hierdoor ontvang je de Werkviahuis mails mogelijk niet of worden plaatjes in de emails geblokkeerd.

Als je alle email berichten van Werkviahuis goed en volledig wilt ontvangen, dan voer je de volgende instructies uit om Werkviahuis.nl toe te voegen aan de veilige lijst of de lijst met toegestane afzenders van de service of software die je gebruikt.

* Windows Live / Hotmail
* Google Mail (GMail)
* Outlook 2003
* Outlook 2007
* Yahoo
* McAFEE Spam Killer
* Norton AntiSpam
* Overige


Windows Live / Hotmail

Werkviahuis emailadres markeren als veilig:

 1. Open een email bericht van Werkviahuis.
 2. Klik “Markeren als veilig”, bovenaan het bericht.
 3. Als een email bericht van Werkviahuis wordt weergegeven in de map Ongewenst (Junk Mail), klik je op ‘Dit is geen ongewenste email’ (This is not Junk Mail), zodat email van ons in het vervolg niet wordt verzonden naar de map Ongewenst (Junk Mail).

Werkviahuis emailadres handmatig toevoegen aan veilige lijst:

 1. Klik rechts bovenin op de link “Optie”.
 2. Klik op de link “Veilige en geblokkeerde afzenders”.
 3. Klik op de link “Veilige afzenders”
 4. Voer in het invulveld het volgende domein in: @Werkviahuis.nl
 5. Klik op de knop [Aan lijst toevoegen].

Werkviahuis emailadres toevoegen aan jouw contactpersonen:

 1. Klik op de knop “Contactpersonen”.
 2. Klik op de knop “Nieuw”.
 3. Vul een gewenste naam in het veld “Snelnaam”.
 4. Vul vervolgens ons emailadres redactie@Werkviahuis.nl in het veld “Privé emailadres”.

GMail

Werkviahuis adres toevoegen aan jouw adresboek:

 1. Open een email bericht van Werkviahuis.
 2. Klik op het pijltje naast “Beantwoorden” (“Reply”).
 3. Klik op “Afzender toevoegen aan lijst met contactpersonen” (“Add sender to contact list”).
 4. Klik op “Afbeeldingen van afzender altijd weergeven” (“Always display images from this sender”).

Outlook 2003

Werkviahuis adres toevoegen aan jouw adresboek:

 1. Klik met de rechter-muisknop op de onderwerp-regel (subject) van een van Werkviahuis afkomstig bericht.
 2. Kies de optie “Afzender toevoegen aan adresboek”.

Werkviahuis domein toevoegen aan de lijst met veilige afzenders:

 1. Klik met de rechter-muisknop op een verborgen afbeelding in een van Werkviahuis afkomstige email.
 2. Kies de optie “Domein toevoegen aan de lijst met veilige afzenders”.

Outlook 2007

Werkviahuis adres toevoegen aan jouw adresboek:

 1. Klik met de rechter-muisknop op de naam van de afzender in een van Werkviahuis afkomstig bericht.
 2. Klik vervolgens “toevoegen aan contactpersonen”.

Het kan zijn dat het nog steeds niet mogelijk is berichten van Werkviahuis te ontvangen, zelfs wanneer het Werkviahuis adres is toegevoegd aan de lijst met contactpersonen. Je kunt dit als volgt oplossen:

 1. Klik op “opties” in het menu “extra”.
 2. Klik op het tabblad “voorkeuren” onder “email” op “ongewenste email”.
 3. Klik op het tabblad “veilige afzenders”.
 4. Schakel het selectievakje “email van mijn contactpersonen ook vertrouwen” in.

Yahoo

 1. Open je Yahoo-postvak.
 2. Klik op Mail Options (Emailopties).
 3. Klik op Filters.
 4. Klik op Add (Toevoegen).
 5. Controleer of in de bovenste rij met het label From header: (Van kop:) Contains (Met) is geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.
 6. Klik in het tekstvak naast de vervolgkeuzelijst en voer redactie@Werkviahuis.nl in. Selecteer Inbox (Postvak IN) in de vervolgkeuzelijst onder in het scherm bij Move the Message To: (Bericht verplaatsen naar).
 7. Klik nogmaals op de knop Add Filter (Filter toevoegen).
 8. Als het emailbricht van Werkviahuis is gefilterd naar de bulkmap, open je het bericht en klik je op de koppeling This is not Spam (Dit is geen spam) naast het veld From (Van).

McAfee Spamkiller

 1. Klik op Friends (Vrienden) op de balk aan de zijkant.
 2. Klik op Add (Toevoegen).
 3. Controleer of All users at a domain (Alle gebruikers in een domein) is geselecteerd onder Friend type (Vriendtype).
 4. Typ redactie@Werkviahuis.nl in het adresveld.
 5. Klik op OK.

Norton AntiSpam

 1. Start Norton AntiSpam, klik op het tabblad Status & Settings (Status en instellingen).
 2. Klik op AntiSpam (midden in het scherm).
 3. Klik op de gele knop Configure (Configureren) (rechtsonder in het scherm).
 4. Klik op het tabblad Allowed List (Toegestane lijst) (het tweede tabblad in de lijst met tabbladen).
 5. Klik op de knop Add (Toevoegen) (linksonder).
 6. Voer in het vak Email Address (Emailadres) redactie@werkviahuis.nl in.
 7. Klik op OK.

Overige emailservices, -clients of anti-spamsoftware

Als het email bericht van Werkviahuis is gefilterd naar de bulkmap of de map met ongewenste email, voeg je Werkviahuis.nl toe aan het adresboek of redactie@werkviahuis.nl in de lijst met contactpersonen.

Als deze optie niet beschikbaar is, verplaats je het bericht naar het Postvak IN of stuur je het bericht door naar jezelf. Als de volgende berichten ook worden gefilterd, neem je telefonisch of per email contact op met je ISP of de technische ondersteuning voor spamfilters voor informatie over het ontvangen van alle email berichten van Werkviahuis.nl.