Thuiswerken en de belastingdienst

Ook als thuiswerker bent u onderhevig aan de belasting verplichtingen. Uw opdrachtgever heeft hierdoor een onhoudings- premieverplichting. Soms is uw opdrachtgever niet plichtig maar voor nadere informatie hieromtrent verwijzen wij u graag door naar de belastingdienst.

Hoeveel belasting u dient te betalen hangt af van uw inkomsten. Daarnaast ook van wat uw partner verdient, de heffingskorting waar u eventueel recht op heeft en de hoogte van uw vermogen.

Als thuiswerker in deze branche mag u maximaal € 450,00 per maand verdienen belastingvrij. Mocht u meer verdienen betaalt u Inkomstenbelasting over elke Euro boven de € 450,00. Dit is berekend per persoon, dus mocht u een vriend, vriendin, vrouw of man hebben, kunt u samen € 900,00 per maand belastingvrij verdienen. De belastingdienst zegt het volgende:

“Een thuiswerker en zijn hulpen zijn in fictieve dienstbetrekking als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
[…]
Het bruto-inkomen voor de arbeid bedraagt doorgaans over een maand ten minste 2/5 van het wettelijke minimumloon per maand. Het minimumloon is het loon in de zin van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag. Op grond van deze wet geldt voor werknemers jonger dan 23 jaar een lager wettelijk minimumloon dan voor andere werknemers. Als het loon niet afhankelijk is gesteld van de leeftijd, dan moet voor de 2/5-grens worden gekeken naar het minimumloon voor werknemers van 23 jaar of ouder.
[…] “

BRON: Belastingdienst

Stap 1Selecteer het type thuiswerk welke u graag wilt uitvoeren

Stap 2Vul de informatie naar waarheid in

Voornaam*:
Provincie*:
E-mail adres*:
De met een asterix (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.
Zonder geldig e-mail adres kunnen wij geen contact met u opnemen.