Sociale zekerheid en thuiswerken

Sociale zekerheid is een regeling die in Nederland, maar ook in België bekend, bedoeld is om natuurlijke personen te voorzien van een inkomen en verzorging in tijden van werkloosheid, pensioen, ziekte, overlijden en arbeidsongeschiktheid. De sociale zekerheid van Nederland bestaat uit twee onderdelen namelijk Sociale verzekeringen en Sociale Voorzieningen.

Sociale verzekeringen.

Onder sociale verzekeringen vallen in Nederland:

  • Volksverzekering: AOW (algemene ouderdomswet), AWBZ (algemeenwet bijzondere ziektekosten), ANW (algemene nabestaande wet), AKW (Algemene kkinderbijslagwet).
  • Werknemersverzekering: WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), WW (Werkloosheidswet), ZW (ziektewet).

U dient uzelf aan te melden bij het UWV om na te gaan of u recht heeft op een van deze voorzieningen.

Sociale Voorzieningen.

Onder Sociale voorzieningen vallen in Nederland:

  • WWB (Wet werk en Bijstand)
  • Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor Jongeren)

Ook hierbij geldt dat u zichzelf dient te melden bij het UWV om na te gaan of u recht heeft op een van deze voorzieningen.

Sociale zekerheid bouw je op door te werken en dankzij de belastingen die ieder individu betaald over zijn inkomsten. Het is dus vrij logisch dat een uitkering van iemand die nooit gewerkt heeft, lager ligt dan van iemand die jarenlang gewerkt heeft. Om exacte berekeningen te krijgen over uw uitkering kunt u het best contact opnemen met het UWV. Zij kunnen u hier beter in adviseren.

Stap 1Selecteer het type thuiswerk welke u graag wilt uitvoeren

Stap 2Vul de informatie naar waarheid in

Voornaam*:
Provincie*:
E-mail adres*:
De met een asterix (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.
Zonder geldig e-mail adres kunnen wij geen contact met u opnemen.