Ondernemingsplan, voor een goed begin van uw eigen zaak!

Het ondernemingsplan maakt u in eerste instantie voor uzelf. Door een goed plan te schrijven krijgt u zelf een beter beeld van hoe de zaak eruit moet gaan zien, of het kans van slagen heeft, of dat er zaken zijn die bijgesteld moeten worden. Op basis hiervan kunt u de beslissing nemen: starten met uw eigen onderneming of ervoor kiezen dat meer onderzoek noodzakelijk is en dat u eventueel niet realistische ideeën of plannen moet gaan bijstellen.

Ook na de start van uw bedrijf blijft het ondernemingsplan van groot belang. Het is een richtlijn aan de hand waarvan u kunt blijven nagaan of de onderneming zich wel ontwikkelt zoals u dat heeft beschreven en zoals verwacht wordt. Mocht dit niet het geval zijn dan kunt u bijtijds ingrijpen! Ook is het ondernemingsplan van groot belang voor derden. Denkt u hierbij aan financiers, leveranciers en/of eventuele zakenpartners.

Inhoud van een ondernemingsplan

De inhoud van een ondernemingsplan moet duidelijk, overzichtelijk, verzorgd en consistent zijn. De tekst mag niet langdradig zijn. Eventuele rapporten of onderzoeken kunt u het best als bijlage toevoegen. Voor een goed ondernemingsplan zijn de volgende onderwerpen essentieel en mogen dus niet ontbreken:

Persoonlijke gegevens: hieronder vallen natuurlijk uw persoonlijke gegevens (de gezins- en of inkomenssituatie), financiële verplichtingen (denkt u aan maandelijkse kosten), opleiding en ervaring, gegevens over eventueel personeel, maar ook een sterkte/zwakte analyse en de motivatie voor het opzetten van uw eigen bedrijf.

Samenvatting plan: een korte samenvatting van het plan voordat u begint, de branche waarin u gaat opereren en het bedrijf dat u gaat oprichten. Een goede eerste indruk voor derden is belangrijk. Ook kunt u hier informatie plaatsen over de startdatum, de vestigingsplaats etc.

Juridische zaken: hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld de rechtsvorm van uw onderneming, de handelsnaam, eventuele vergunningen, aansprakelijkheden, leveringsvoorwaarden en verzekeringen.

Commercieel plan: in dit onderwerp beschrijft u de markt en/of doelgroep, de sterke en zwakke punten van uw concurrenten. Maar ook hoe u de markt wilt gaan betreden, hoe u zichzelf gaat presenteren en welke promotievormen u hiervoor gaat gebruiken.

Management plan: beschrijf wat uw producten en diensten zijn, hoe u deze ziet ontwikkelen in de markt, hoeveel personeel u denkt nodig te hebben en of u genoeg voorraad kunt leveren. Analyseer in dit onderdeel uw product en vergelijk het met de prijs, kwaliteit, verpakking, garantie, onderhoud en service van uw eventuele concurrenten.

Financieel plan: Hierbij besteedt u aandacht aan de investerings- en exploitatiebegroting, het aflossingsplan, de specifieke privé uitgaven. En sluit af met een liquiditeitsprognose.

Als u de bovengenoemde onderwerpen en tips volgt kunt u een succesvol ondernemingsplan schrijven waarmee u de nieuwe onderneming veel meer slagingskansen geeft. Het is namelijk een feit dat bijna 50% van de nieuwe ondernemingen na 5 jaar al niet meer bestaan, zijn opgeheven of failliet zijn verklaard.

Hier beneden vindt u een aantal meer artikelen die gaan over het opstarten van uw eigen bedrijf. Wij vernieuwen onze site geregeld met nieuwe artikelen, dus als u interesse heeft kom zo af en toe eens kijken of er al wat nieuws en interessants is bijgeplaatst!

Stap 1Selecteer het type thuiswerk welke u graag wilt uitvoeren

Stap 2Vul de informatie naar waarheid in

Voornaam*:
Provincie*:
E-mail adres*:
De met een asterix (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.
Zonder geldig e-mail adres kunnen wij geen contact met u opnemen.