Belasting afschrijving, de basis informatie en regels

Eigenwoning en afschrijving.

Voor de eigen woning is gerelateerd aan de taxatie van de WOZ-waarde van de woning, die de gemeente maakt, deze waarde heet de bodem-waarde deze bodem-waarde is aftrekbaar van de belasting. Bepaalde voorwaarden voor premies zoals lijfrenten zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar. Er zijn uitgaven, die u onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken als persoonsgebonden aftrek. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om alimentatie, ziektekosten, studiekosten of reiskosten (hieronder volgt een uitleg over)

Als u gescheiden bent, kunt u te maken krijgen met alimentatie. Alimentatie is een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van uw ex-echtgenoot(e). De alimentatie is via het kantongerecht vastgesteld, of onderling tussen u en uw ex-echtgenoot(e) zijn afgesproken. Als u alimentatie betaalde aan uw ex-echtgenoot(e), kunt u die alimentatie aftrekken als persoonsgebonden aftrek.

Gezondheid

 • Als u ziektekostenpremie betaalt.
 • Als u een dieet volgt.
 • Als u verpleegd wordt.
 • Als u extra uitgaven heeft voor kleding en beddengoed vanwege langdurige ziekte.
 • Als u reiskosten heeft bij ziekte of invaliditeit.
 • Als u arbeidsongeschikt bent of chronisch ziek.
 • Als u 65 jaar of ouder bent.
 • Als u dit soort buitengewone uitgaven kosten heeft.
 • Krijgt u misschien geld terug.
 • Komt u misschien ook in aanmerking voor een extra tegemoetkoming.

Om geld terug te krijgen of een extra tegemoetkoming te krijgen, moet u aangifte doen.

Studiekosten

Volgde u een opleiding of een studie voor uw (toekomstige) werk is het volgende aftrekbaar:

 • U of uw fiscale partner heeft de uitgaven voor uw studie gedaan.
 • De opleiding of studie was gericht op uw (toekomstige) beroep of werk.
 • De uitgaven (min eventuele vergoedingen) waren hoger dan de drempel van € 500. De uitgaven boven de drempel mag u aftrekken. Meestal geldt een maximaal aftrekbedrag van € 15.000.
 • Als u voor uw studiekosten of andere scholingsuitgaven een vergoeding ontving, bijvoorbeeld een vergoeding van uw werkgever, moet u deze vergoeding eerst van uw uitgaven aftrekken voordat u het aftrekbedrag berekent.

De volgende kosten mag u meetellen:

 • Lesgeld.
 • Kosten voor studieboeken of vakliteratuur.
 • Afschrijving duurzame zaken. De afschrijving van een duurzame zaak behoort uitsluitend tot de studiekosten voor zover u die zaak gebruikt voor de opleiding of studie. Hierbij moet u rekening houden met de restwaarde en de levensduur. Voor computers en randapparatuur geldt een levensduur van 3 jaar en een restwaarde van 10%.

De volgende kosten mag u niet meetellen:

 • Rente voor studieschulden.
 • Uitgaven voor levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding.
 • Reis- en verblijfkosten.
 • Uitgaven voor studiereizen of excursies.
 • Uitgaven voor een werk- of studeerruimte (ook niet de inrichting daarvan).

Reiskosten:

Alles buiten de 10 kilometer en dat NIET wordt vergoed door uw werkgever.

Tip: als je twijfelt om zelf je belasting in te vullen laat het dan doen bij b.v. de belasting zelf of bij de FNV.

Stap 1Selecteer het type thuiswerk welke u graag wilt uitvoeren

Stap 2Vul de informatie naar waarheid in

Voornaam*:
Provincie*:
E-mail adres*:
De met een asterix (*) gemarkeerde velden zijn verplicht.
Zonder geldig e-mail adres kunnen wij geen contact met u opnemen.